Privacy Statement Pure & Original

Dit privacy beleid is van toepassing op deze website, de webshop en de diensten van Pure & Original. U dient zich ervan bewust te zijn dat Pure & Original niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door akkoord te gaan geeft u aan deze en ons privacy beleid te accepteren.
Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kunnen wij ook onze diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen.
Wij geven via het (laten) plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacy beleid van deze partijen voor meer informatie.

Pure & Original verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Door het aanvinken van specifieke vakjes of het invullen van formulieren voor het aanvragen van informatie, geeft u expliciet toestemming voor bijvoorbeeld het versturen en/of toesturen van informatie op basis van uw interesse.

Voor leveringen gebruiken wij uw persoonsgegevens zodat wij een account voor u kunnen creëren, producten kunnen verzenden, betalingen kunnen afhandelen.

Tevens verwerken wij informatie over aangekochte producten, versturen mailingen en nieuwsbrieven en voeren wij analyses uit ter verbetering van de website, klantanalyses en het aanbod van producten en diensten.

Pure & Original verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan bedrijven die gegevens namens ons verwerken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze bedrijven gebruiken uw informatie namens ons en zijn onderworpen aan strenge regels waaraan ze zich moeten houden om uw informatie te verwerken. We staan niet toe dat deze bedrijven de gegevens op enige andere wijze gebruiken dan volgens onze instructies en wij dragen er zorg voor dat eenzelfde niveau van beveiliging en betrouwbaarheid van uw gegevens wordt gehanteerd. Pure & Original blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pure & Original en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pure-original.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pure & Original respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk, veilig en in lijn met de geldende wetgeving wordt behandeld.

Pure & Original bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.